POSTAVLJANJE RADNIKA TOKOM PANDEMIJE COVID-19, AKTUELNI IZAZOVI

Učešćće predstavnika zaposlenih u upravljačkim telima preduzeća (eng. board-level employee representation, BLER) je važan element radnih odnosa u zemljama Evropske unije. Učešćće predstavnika zaposlenih u upravljačkim telima preduzeća je oblik demokratije na radnom mestu koji se može posmatrati kao odgovor na savremene izazove kao što su demokratski deficit, socijalne nejednakosti, disperzija centara odlučivanja, klimatska kriza, digitalizacija i automatizacija rada, kao i fragmentacija tržišta rada i kriza izazvana virusom COVID-19. Ovaj projekat je još jedan odgovor sindikata na ogroman i univerzalan problem socijalnih partnera u EU, a to je nedostatak visokog predstavnika zaposlenih u preduzeććima. Opšti cilj projekta je promocija transnacionalne saradnje između socijalnih partnera iz Bugarske, Poljske, Srbije, Slovačke, Slovenije, Španije, Turske u podršci učešća zaposlenih u predviđanju i upravljanju promenama tako što će predstavnicima zaposlenih biti omogućeno da učestvuju u procesu donošenja odluka na nivou uprave, da imaju pravo glasa i otvoren pristup ključnim informacijama.

Kompletan dokument možete preuzeti ispod: