REGIONALNI ODBOR – ZAPADNA SRBIJA – V SEDNICA

SAMOSTALNI SINDIКAT METALACA SRBIJE
REGIONALNA ORGANIZACIJA SSMS ZA ZAPADNU SRBIJU

 

Broj: 2 1/1-22
Datum: 22.11.2022.god.

 

5. SEDNICA REGIONALNOG ODBORA SSMS ZA ZAPADNU SRBIJU