REGIONALNI ODBOR – ISTOCNA SRBIJA – VI SEDNICA

– ČLANOVIMA REGIONALNOG ODBORA SSMS ZA ISTOČNU SRBIJU
– PREDSEDNIКU SSMS ZORANU MARКOVIĆU,
– SEКRETARU SSMS SLAVКU BLAGOJEVIĆU

 

POZIV ZA  SASTANAК

 

Uvažene kolege,

Za četvrtak 02.02.2023. godine do 18. časova predviđeno je okupljanje članova Odbora u hotelu Moravica. U petak 03.02.2023. godine sa početkom u 10.00 sati biće održana sednica Regionalnog odbora SSMS za istočnu Srbiju.

Za sednicu predlažem sledeći:

 

DNEVNI RED

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice,
2. Usvajanje Izveštaja o radu za 2022. godinu,
3. Usvajanje izveštaja o materijalno finansijskom poslovanju,
4. Usvajanje Plana rada za 2023. godinu ,
5. Analiza stanja u sindikalnim organizacijama i u RO SSMS.
6. Tekuća pitanja.

U slučaju sprečenosti javiti se na telefon, 063/1034323 Saša Miljković ili
064/3492097 Vladimir Stefanović.

 

U Boru, 23.01.2023.god.

za RO SSMS za Istočnu Srbiju
predsednik Vladimir Stefanović s.r.