UPRAVA – VI sednica Uprave – 31.03.2022

VI SEDNICA UPRAVE SAMOSTALNOG SINDIКATA METALACA SRBIJE

 

 

Beograd, 21.03.2022.
Broj: 13

 

Na osnovu ukazane potrebe, a u skladu sa članom 73. Statuta Samostalnog sindikata metalaca Srbije zakazujem

 

VI SEDNICU UPRAVE SAMOSTALNOG SINDIКATA METALACA SRBIJE

 

Sednica Uprave Samostalnog sindikata metalaca Srbije održaće se u ČETVRTAК 31.03.2022. godine i PETAК 01.04.2022. godine na Zlatiboru, TURISTIČКO REКREATIVNI КOMPLEКS D.O.O. ZLATIBOR, adresa: Sportova bb Zlatibor, 31315 Zlatibor.

 

Za sednicu 31.03.2022. godine sa početkom u 15 sati predlažem sledeći:

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Razrešenje i verifikacija novih članova Uprave.
2. Usvajanje zapisnika se predhodne sednice.
3. Izveštaj o odlukama Predsedništva SSMS od 03.03.2022.god.
4. Izbor člana Nadzornog odbora SSMS.
5. Izveštaj o radu za 2021.g. i predlog Plana rada za 2022.g. (materijal u prilogu).
6. Finansijski izveštaj za 2021.g. i predlog finansijskog plana za 2022. godinu i izveštaj Nadzornog odbora SSMS (materijal u prilogu).
7. Odluka Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću Sindikat metalaca Srbije tržišne agencije “Simesta” d.o.o o daljim aktivnostima i poslovanju za 2022. godinu.
8. Dan SSSS – 27. April i 1. Maj – Međunarodni dan rada.
9. Tekuća pitanja

 

Za sednicu 01.04.2022.godine sa početkom u 10 sati predlažem sledeći:

 

DNEVNI RED

 

1. Zakon o radu Republike Srbije.
2. Povrede na radu.

 

Zbog aktuelnih dešavanja i donošenja neophodnih odluka, molimo vas da sednici obavezno prisustvujete a u slučaju eventualne sprečenosti obavestite na telefon 011/3231641.

 

SAMOSTALNI SINDIКAT METALACA SRBIJE Predsednik, Zoran Marković