UPRAVA – XI sednica Uprave – 15.12.2023

Na osnovu ukazane potrebe, a u skladu sa članom 73. Statuta Samostalnog sindikata metalaca Srbije zakazujem

XI SEDNICU UPRAVE SAMOSTALNOG SINDIКATA METALACA SRBIJE

Sednica Uprave Samostalnog sindikata metalaca Srbije održaće se u PETAК 15.12.2023. godine u Beogradu, Trg Nikole Pašića 5, sala na drugom spratu , sa početkom u 11 sati.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1. Razrešenje i verifikacija novih članova Uprave
2. Usvajanje zapisnika se predhodne IX i vanredne X sednice Uprave
3. Aktuelna situacija i predlog plana rada za 2024. god.
4. Razrešenje i verifikacija člana Statutarnog odbora i predstavnika mladih Samostalnog sindikata metalaca Srbije
5. Verifikacija Pravila o radu Sindikalne organizacije Yanfeng Seating
6. Odluka Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću Sindikat metalaca Srbije tržišne agencije “Simesta” d.o.o u skladu sa Zakonom o daljim aktivnostima i donošenja odluka o likvidacionom postupku društva i gašenju tekućeg računa
7. Tekuća pitanja
8. Podela propagandnog materijala i svečani koktel

 

Opravdanu sprečenost za prisustvo na sednici javiti na telefon 011/3231641.

 

SAMOSTALNI SINDIКAT METALACA SRBIJE
Predsednik, Zoran Marković