REGIONALNI ODBOR – ZAPADNA SRBIJA – VIII SEDNICA

Broj: 1 /1-24
Datum: 5 .04.2024.god.

Zoram Marković-Predsednik SSMS

Na osnovu člana 16. Pravila o organizovanju i radu Regionalne organizacije SSMS, zakazujem VIII sednicu Regionalnog odbora SSMS za Zapadnu Srbiju, za utorak 16.aprila 2024.godine, sa početkom u 11,00 časova u Sali Veća SSSS za Grad Čačak (Кuželjeva 13).

Za sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa sedme sednice Regionalnog odbora ;

2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu RO SSMS za Zapadnu Srbiju za 2023.godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o materijalno finansijskom poslovanju RO SSMS za 2023.godinu, i donošenje Finansijskog plana za 2024.godinu ;
4. Razmatranje i usvajanje Plana rada za 2024.godinu;
5. Informacija o radničko sportskim igrama;
6. Stanje u preduzećima metalske industrije na Regionu Zapadna Srbija;
7. Tekuća pitanja.

 

Opravdanu sprečenost za prisustvo na sednici javiti na telefon:
032/ 322-408.

S poštovanjem,

REGIONALNI ODBOR SSMS ZA ZAPADNU SRBIJU
Predsednik

Radoslav Aničić