REGIONALNI ODBOR – CENTRALNA SRBIJA – IV SEDNICA

SAMOSTALNI SINDIКAT METALACA SRBIJE
REGION CENTRALNE SRBIJE

 

34000 Кragujevac, Кosovska 4 , tel-fah 034/362-645
E-maill ssmsrcs@mts.rs

 

Na osnovu člana 47 i 48 Statuta Samostalnog sindikata metalaca Srbije zakazujem

 

4. SEDNICU REGIONALNOG ODBORA ZA CENTRALNU SRBIJU

 

POZIVNICA ZA : ZORANA MARКOVIĆA

 

Sednica će se održati 28/04/2022 god. u prostorijama stare Upravne zgrade Zastava , Kosovksa 4, Kragujevac sa početkom u 11.00 časova za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

DNEVNI RED :

 

1. Usvajanje zapisnika
2. Izveštaj sa Uprave SSMS-a.
3. Obeležavanje 1.Maja.
4. Usvajanje plana rada za 2022 god.
5. Usvajanje izveštaja o materijalno finansijskom poslovanju
za 2021 god.
6. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora.
7. Stanje preduzeća u metalskoj ndustriji u RO. za c.Srbiju.
8. Tekuća pitanja.

 

Posle sednice u 13,00 časova je predviđen obilazak pogona fabrike Bioofodeks koja je ponudila sindikalnu prodaju zimnice na rate u mestu Štulac.