REGIONALNI ODBOR – CENTRALNA SRBIJA – IV SEDNICA

SAMOSTALNI SINDIКAT METALACA SRBIJE
REGION CENTRALNE SRBIJE

 

34000 Кragujevac, Кosovska 4 , tel-fah 034/362-645
E-maill ssmsrcs@mts.rs

 

Na osnovu člana 47 i 48 Statuta Samostalnog sindikata metalaca Srbije zakazujem

 

4. SEDNICU REGIONALNOG ODBORA ZA CENTRALNU SRBIJU

 

POZIVNICA ZA : ZORANA MARКOVIĆA

 

Sednica će se održati 18/11/2022 god. u prostorijama Veća samostalnog Sindikata grada Trstenika ,Knjeginje Milice bb Trstenik , sa početkom u 10.00 časova za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

DNEVNI RED :

 

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice.
2. Verifikacija mandata za nove članove regiona i člana Uprave SSMS-a
3. Izveštaj sa Urave održane u Sremskim Karlovcima
4. Izveštaj o radu odbora za 2022 g. zaključno sa 18 novembrom
tekuće godine.
5. Aktuelna situacija u preduzećima sa naše teritorije.
6. Podela propagandnog materijala.
7. Tekuća pitanja.

 

Posle sednice u 13,00 časova je predviđen obilazak pogona fabrike Bioofodeks koja je ponudila sindikalnu prodaju zimnice na rate u mestu Štulac.