SSMS - ISKRENI BORAC ZA RADNICKA PRAVA

Najnovije vesti:
NOVI STATUT SSMS-A
Image
Efektivni i dobro funkcionišući ERV u post -Covid eri
PISMO PREDSEDNIKU REPUBLIKE SRBIJE I PREDSEDNICI VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA POMOC I HITNO RESAVANJE MNOGOBROJNIH PROBLEMA SA KOJIMA SU RADNICI SRBIJE OPTERECENI:
PISMO PREDSEDNIKU REPUBLIKE SRBIJEPISMO PREDSEDNICI VLADE REPUBLIKE SRBIJE

SSMS JE:

– Organizacija članova zasnovana na dobrovoljnom učlanjavanju zaposlenih u preduzećima metalske industrije;

– Interesna organizacija članova koja definiše, ostvaruje, omogućava i štiti njihova prava iz rada i po osnovu rada;

– Jedinstvena organizacija na teritoriji Republike Srbije, sa odgovarajućom strukturom organizovanja;

– Organizuje organizacije sindikata za teritoriju opština, više opština, gradova, regiona, grada Beograda i autonomnih  pokrajina;

– Samostalna organizacija, nezavisna od političkih partija ili stranaka;

– Finansira se od članarine svojih članova i drugih prihoda koje ostvaruje svojim delovanjem;

– Svoju organizacionu strukturu zasniva  na demokratskim izbornim principima;

– Osnivač Saveza samostalnih sindikata Srbije;

– Aktivno je uključen u međunarodnu sindikalnu saradnju;

– Kroz programe načelnog i sadržajnog karaktera opredeljuje rad i delovanje svih organa i pojedinaca u organizacionoj i rukovodnoj strukturi;

– Zastupa članstvo pred poslodavcima na nivou preduzeća i asocijacijama poslodavaca, lokalnom samoupravom, teritorijalnom autonomijom i resornim ministarstvima na nivou Republike Srbije;

– Objedinjuje članstvo i kroz organizovane akcije utiče na ostvarivanje interesa članova.

Aktivnosti SSMS u fotografijama!

Pogledajte fotografije sa naših aktivnosti.

DOKUMENTA...