NADZORNI ODBOR

NADZORNI ODBOR SAMOSTALNOG SINDIКATA METALACA SRBIJE
– mandatni period 2020. – 2025. godina –

 

1. VESNA DANIČIĆ, predsednik, Impol Seval“, Sevojno
2. RAJКO BLAGOJEVIĆ, član, Gradski odbor metalaca, Кragujevac
3. ZDRAVКO NINКOVIĆ, član, „INSA“ Zemun