NADZORNI ODBOR

NADZORNI ODBOR SAMOSTALNOG SINDIКATA METALACA SRBIJE
– mandatni period 2020. – 2025. godina –

 

1. VESNA DANIČIĆ, predsednik, Impol Seval“, Sevojno
2. DRAGAN RADENKOVIC, član, Kablovi, Jagodina
3. ZLATKO LEPSANOVIĆ, član, „INSA“ Zemun