PREDSEDNISTVO -VII sednica Predsednistva -07.06.2023