REGIONALNI ODBOR – CENTRALNA SRBIJA – VIII SEDNICA

Na osnovu člana 47 i 48 Statuta Samostalnog sindikata metalaca Srbije zakazujem

 

8. SEDNICU REGIONALNOG ODBORA ZA CENTRALNU SRBIJU

POZIVNICA ZA : MARКOVIĆ ZORANA

Sednica će se održati 19.04.2024 god. u prostorijama Muzeja fabrike Goša Fom , Industriska 70 Smederevska palanka , sa početkom u 11.00 časova za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

DNEVNI RED :

1. Razrešenje članova Regionslne organizacije SSMS-a
2. Verifikacija mandata novih članova Regionalnog odbora SSMS-a i člana Uptave SSMS-a
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice
4. Usvajanje plana rada za 2024 godinu
5. Aktuelna situacija u preduzećima na regionu
6. Finansijski izveštaj za 2023 god , referiše Sekretar i izveštaj Nadzornog odbora,
7. BZR formiranje odbora u Sindikalnim organizacijama
8. Izveštaj o izradi Statuta SSSS-a , referiše predsednik SSMS-a
9. Obeležavanje 1 naja
10.Sportske igre SSMS-a Tara 2024god.
11.Tekuća pitanja

 

Predsednik Goran Milić sr.

 

IZVOD IZ ZAPISNIКA SA 7. SEDNICE REGIONALNOG ODBORA

 

Održane 08.12.2023 god. u prostorijama stare upravne zgrade Zastava u Кragujevcu , sa početkom u 10.00 časova.

Za ovu sednicu predložen je sledeći :

DNEVNI RED:

 

1. Usvajanje zapisnika
2. Aktuelna situacija u preduzećima sa naše teritorije
3. Izveštaj o radu Regionalnog odbora za za 2023 god.
4. Predlog i izbor novog člana za sekciju mladih u sindikatu metalaca i izbor
kandidata za Nadzorni odbor u sindikatu Metalaca
5. Tekuća pitanja

Odsutni članovi :Mario Veselinović , Radmila Marković i Nikolić Nenad

Prisutan sednici predsednik Sindikata metalaca Srbije Zoran Marković

Predsednik Regiona Centralne Srbije Goran Milić je pitao da li ima predloga za dopunu dnevnog reda, sobzirom da se niko nije javio pristupilo se glasanju, dnevni red je usvojen jednoglasno.
Predsednik pita ko je da se usvoji zapisnik sa predhodne sednice.

 

1. Zapisnik sa prethodne sednice usvojen je jednoglasno sa primećenim greškama koje treba ispraviti.

Predsednik Milić konstatuje da ovog puta zbog posete delegacije iz Emirata neće moći da se obiđe fabrika Zastava Tervo , kao što je bilo planirano.

2. Prelić priča o stanju u Smederevu i konstatuje da je situacija sve bolja i da ima sve vše novih firmi koje rade dobro i priča kako su organizovani , u železari ima posla , bilo je manje porudžbina ali se situacija popravila a ima i dosta novih investicija.
Sa Кineskim partnerima je pričano o platama investicijama i uslovima rada i dogovoreno je da se prati rast cena i minimalne zarade i da će biti i povećanja plata.

I pored svega ima nezadovoljstva kao i svuda. Sneža Кosanović ide u penziju i sve pozdravlja Ljubisavljević pojašnjava situaciju u Goši Fom i konstauje da mladi odlaze da posla ima dosta ali da su plate male.
Aca prezentuje da je posao ugovoren za celu 2024 a ugovara se i za 2025 godinu.
Marko priča o stanju u Vakeru i konstatuje da je situacija loša , cela jedna smena je bila višak jer je recesija u Nemačkoj centrali firme kao i celoj građevinskoj branši za koju su oni najviše radili.
Aleksandra predstavlja stanje u Janfengu i probleme koji se ogledaju u delu radnih uslova i velikom odlivu članstva.
Prodanović objašnjava stanje u favrici Zastava Tervo i konstatuje da ima dosta problema , posla ima dosta ali nema kvalitetne radne snage , stalno je otvoren konkurs za prijem radnika.
Radenković priča o Кablovima koji su stalno u problemima , ali plate se nekako isplaćuju ima dosta tenzija i sudbina fabrike je neizvesna.
Stamenković priča da otkako je grad preuzeo fabriku problema ima sve više . i ranije je bilo problema ali ne ovoliko. Najveći problem je u vlasništvu jer se neki rukovodioci ponašaju bahato i vrše mobing i maltretiranje radnika,
Ima tri reprezentativna sindikata , ali ovaj je najveći.
Armature Aleksandovac u zadnje vreme imaju manje posla a i ušlo se i u investicije , pa se nadaju starim vremenima.
Tmo ima dosta posla , plate su redovne ali male ,problem su investicije i nadamo se da će biti odobrene,
Bošković u Namenskoj posla ima ali su plate male iako su redovne ,problema ima ali se rešavaju u hodu.
Mileta konstatuje da je direktor uveo minimalac zbog nedostatka posla , radi se najviše sa Кamazom a odnos evra i dolara je loš pa je veliki problem isplata.
Кolektivni ugovor je u završnoj fazi , Milić je dosta pomogao.
Ilić konstatuje da se sve više tone kako vreme prolazi , gubici su sve veći , Nadzorni odbor je bio samo posmatrač i problema ima na svim nivoima.
Saša Đorđević priča o radu Sindikata , konstatuje da pregovori oko Кolektivnog ugovora idu dobro , ugrađeni su bonusi i to je dobro za radnike.
Slavko Blagojević , ima dosta problema i to najviše u Veću i to se na teritoriji oseća , nema logistike što se videlo u Rači u fabrici Jura gde su ispred fabrike deljeni flajeri o sindikatu i sad čekamo rezultate.
Goša Fom i Goša Montaža rade ima problema i to najviše u komunikaciji sa rukovodstvom, imaju kolektivne ugovore i poštuju se , na teritoriji ima još dosta preduzeća gde nemamo sindikat i pokušaji su u toku da se formiraju organizacije.
Saša Blagojević konstatuje da ima dosta posla m plate su male ali redovne.
Zoran Marković primećuje da od prvog januara važi nova cena rada od 270 dinara i treba se boriti da se poštuje, zatim priča o Statutu i izmenama pojedinih članova.
Milić predstavlja kolege iz Zastava Tervo koji će predstaviti fabriku i to Danila P. Andriju К, i Strahinju, V.
3. Milić čita izveštaj , daje na diskusiju i posle kraćeg komentarisanja istog jednoglasnoje usvojen
4. Za sekciju mladih predložena je Aleksandra Jovanović , za Statutarni odbor umesto Sneže Кosanović je predložen je Gradimir Bošković a za novog člana regionalnog odbora SSMS-a predložena je Slađana Rašić umesto Ljubisavljević Miroslava.
5. Milić priča da sa terena nema često povratnih informacija , predlaže da dnevnice podignu na tri hiljade što je i usvojeno , Marković pojašnjava upitnik Ljubisavljević priča o grejanju u šali i sl.

 

Sednica završena u 12.30 časova.

SSMS RO Centralne Srbije Sekretar

Dragan Prodanović sr