REGIONALNI ODBOR – ISTOCNA SRBIJA – VII SEDNICA

– ČLANOVIMA REGIONALNOG ODBORA SSMS ZA ISTOČNU SRBIJU
– PREDSEDNIКU SSMS ZORANU MARКOVIĆU,
– SEКRETARU SSMS SLAVКU BLAGOJEVIĆU

POZIV NA SASTANAК

U skladu sa zaključcima sa poslednje sednice Odbora pozivam Vas i Vaše članove, da od petka 02.06.2023, do nedelje 04.06.2022. godine, prisustvujete sednici Regionalnog odbora SSMS za istočnu Srbiju i seminaru sa temama iz Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i Zakona o radu.
Za sednicu predlažem sledeći
DNEVNI RED

1. Analiza stanja u sindikalnim organizacijama i u RO SSMS.
2. Informaci ja o formiranje gradskog Odbora SSMS za grad Niš
3. Tekuća pitanja.
Sednica i seminar će biti održani u Sokobanji u hotelu Moravica.
Prijava i dolazak u hotel je planiran do 18 sati.

U slučaju sprečenosti javiti se na telefon, 063/1034323, Saša Miljković ili
064/3492097, Vladimir Stefanović.

U Boru, za ROSSMS za Istočnu Srbiju
18.05.2023.god. Vladimir Stefanović s.r.

 

 

– ČLANOVIMA REGIONALNOG ODBORA SSMS ZA ISTOČNU SRBIJU
– UČESNICIM SEMINARA U SOКOBANJI

Uvažene koleginice i kolege,
Teme seminara biće održane u sledećim terminima.
09,30 – 11.00 tema: prezentacija novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu,
11.00 – 11.30 pauza,
11.30 – 12.45 tema: zarade, naknade zarada i druga primanja,
Predavač, gđa Maja Ilić, načelnik za studijsko – analitičke poslove i nadzor inspektorata za rad,
12.45 – 16.30 pauza za ručak i odmor,
16.30 – 18.00 tema: zakon o radu i kolektivno pregovaranje
– Predavač, gđa Mira Basta, savetnica ministraza rad zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja.

U nedelju sa početkom u 9,00 časova biće održana sednica Odbora ROSSMS.

za ROSSMS za Istočnu Srbiju
predsednik
Vladimir Stefanović s.r.