REGIONALNI ODBOR – CENTRALNA SRBIJA – VI SEDNICA

Na osnovu člana 47 i 48 Statuta Samostalnog sindikata metalaca Srbije zakazujem

 

6. SEDNICU REGIONALNOG ODBORA  ZA CENTRALNU SRBIJU

 

POZIVNICA ZA : MARКOVIĆ ZORANA

 

Sednica će se održati 24/02/2023 god. u prostorijama nove fabrike holding Кablova ul Кraljevića Marka 9 V , Jagodina , sa početkom u 10.00 časova za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

DNEVNI RED :

1. Usvajanje zapisnika
2. Usvajanje plana rada za 2023 godinu
3. Usvajanje izveštaja o materijalno finansijskom poslovanju za 2022 god.
4. Usvajanje izveštaja nadzornog odbora.
5. Verifikacija člana Nadzornog odbora SSMS-a.
6. Verifikacija povereništva u Sindikalnoj organizaciji Fijat-a.
7. Aktuelna situacija u preduzećima Metalske industrije u regionu.
8. Tekuća pitanja –Radničke sportske igre

 

Predsednik, Goran Milić sr.