UPRAVA – I sednica Uprave – 12.6.2020

Beograd, 10.6.2020.
Broj: 26

 

Na osnovu ukazane potrebe, a u skladu sa članom 73. Statuta Samostalnog sindikata metalaca Srbije zakazujem:

 

I SEDNICU UPRAVE SAMOSTALNOG SINDIКATA METALACA SRBIJE

 

Sednica Uprave Samostalnog sindikata metalaca Srbije održaće se u PETAК 12.6.2020. godine u Vrnjačkoj banji u hotelu Aleksandar, Heroja Čajke br. 7, sa početkom u 16,00 sati.

 

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

DNEVNI RED

 

1. Obraćanje novoizabranog predsednika SSMS članovima Uprave SSMS
2. Verifikacija članova Veća SSSS i izbor delegata SSMS za Кongres SSSS i jednog člana Statutarnog odbora SSSS.
3. Tekuća pitanja

 

SAMOSTALNI SINDIКAT METALACA SRBIJE, Predsednik, Zoran Marković