REGIONALNI ODBOR – ZAPADNA SRBIJA – VII SEDNICA

Broj: 18 /1-23
Datum: 28 .11.2023.god.

ČLANOVIMA RO SSMS ZA ZAPADNU SRBIJU

Na osnovu člana 16. Pravila o organizovanju i radu Regionalne organizacije SSMS, zakazujem VII sednicu Regionalnog odbora SSMS za Zapadnu Srbiju, za četvrtak 7.decembra 2023.godine, sa početkom u 11,00 časova u Sali Veća SSSS za Grad Čačak (Кuželjeva 13).

Za sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa šeste sednice Regionalnog odbora ;

2. Minimalna cena rada za 2024.godinu;

3. Međusobno informisanje;

4. Tekuća pitanja.

 

Opravdanu sprečenost za prisustvo na sednici javiti na telefon:
032/ 322-408.

S poštovanjem,

REGIONALNI ODBOR SSMS ZA ZAPADNU SRBIJU
Predsednik, Radoslav Aničić