REGIONALNI ODBOR – CENTRALNA SRBIJA – VII SEDNICA

REGION CENTRALNE SRBIJE

34000 Кragujevac, Trg Slobode 1 , tel-fah 034/362-645
E-maill ssmsrcs@mts.rs

Na osnovu člana 47 i 48 Statuta Samostalnog sindikata metalaca Srbije zakazujem

 

7. SEDNICU REGIONALNOG ODBORA ZA CENTRALNU SRBIJU

POZIVNICA ZA : MARКOVIĆ ZORANA

Sednica će se održati 08.12.2023 god. u prostorijama upravne zgrade Zastava (plava sala), Кosovska 4 Кragujevac , sa početkom u 10.00 časova za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

DNEVNI RED :

 

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice.
2. Aktuelna situacija u preduzećima metalske industrije u centralnoj Srbiji.
3. Izveštaj o radu Regionalnog odbora za period 01 – 11. 2023 god.
4. Predlog i izbor novog člana za sekciju mladih u Sindikatu
metalaca i izbor kandidata za člana Statutarnog odbora u
Sindikatu metalaca.
5. Tekuća pitanja.

Posle sastanka u vremenu od 12-14.00 časova je predviđen obilazak i upoznavanje sa proizvodnim programom fabrike Zastava Tervo.

 

Predsednik

Goran Milić sr.