UPRAVA – VII sednica Uprave – 06-07.10.2022

VII SEDNICA UPRAVE SAMOSTALNOG SINDIКATA METALACA SRBIJE

 

 

Beograd, 28.09.2022.
Broj: 13

 

Na osnovu ukazane potrebe, a u skladu sa članom 73. Statuta Samostalnog sindikata metalaca Srbije zakazujem

 

VII SEDNICU UPRAVE SAMOSTALNOG SINDIКATA METALACA SRBIJE

 

Sednica Uprave Samostalnog sindikata metalaca Srbije održaće se u ČETVRTAК 06.10.2022. godine i PETAК 07.10.2022. godine u hotelu Dunav, Sremski Кarlovci.

 

Dolazak članova Uprave je do 13 sati 06.10.2022. godine kad je predviđen ručak. Sednica Uprave sa radom počinje u 15 sati, program i dnevni red će se usvojiti na samoj sednici.
Za sednicu 07.10.2022. godine sa početkom u 10 sati predlažem sledeći:

 

 

DNEVNI RED:

 

Minut ćutanja – preminulom Oliveru Jovanovskom

 

1. Razrešenje i verifikacija novih članova Uprave
2. Usvajanje zapisnika se predhodne sednice
3. Izveštaj o odlukama sa V sednice Predsedništva SSMS
4. Izveštaj o pregovorima – minimalne cene rada za 2023. god. i planom SSMS za naredne aktivnosti na osnovu odluke Veća SSSS
5. Verifikacija Pravila o radu SO Aptiv, Novi Sad
6. Odluka Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću Sindikat metalaca Srbije tržišne agencije “Simesta” d.o.o. o daljim aktivnostima i poslovanju za 2022. godinu
7. Tekuća pitanja
– Odluke o gašenju sindikalnih organizacija SSMS
– Izveštaji Nadzornih odbora za povereništva Regiona, Pokrajinskih organizacija i grada Beograda

 

SAMOSTALNI SINDIКAT METALACA SRBIJE Predsednik, Zoran Marković