REGIONALNI ODBOR – ISTOCNA SRBIJA – VIII SEDNICA

– ČLANOVIMA REGIONALNOG ODBORA SSMS ZA ISTOČNU SRBIJU
– PREDSEDNIКU SSMS ZORANU MARКOVIĆU,
– SEКRETARU SSMS SLAVКU BLAGOJEVIĆU

POZIV NA SASTANAК za

Uvaženi,
Pozivam Vas da 24.11.2023 i 25.11.2023. godine, prisustvujete sednici Regionalnog odbora SSMS za istočnu Srbiju .
Za sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice,
2. Analiza stanja u sindikalnim organizacijama i u RO SSMS.
3. Svečani deo.
Okupljanje je predviđeno od 14.00 do 16.00 časovau Zaječaru u hotelu Timok.

U slučaju sprečenosti javiti se na telefon, 063/103 4323, Saša Miljković ili
064/3492097, Vladimir Stefanović.

U Boru, za ROSSMS za Istočnu Srbiju
17.11.2023.god. Vladimir Stefanović s.r.