SSMS VOJVODINA -16. sednica Pokrajinskog odbora -14.03.2024

ČLANOVIMA POKRAJINSKOG ODBORA-

Na osnovu  člana 15. Pravila o organizovanju i radu Pokrajinske organizacije SSMS za Vojvodinu

 

SAZIVAM

  1. SEDNICU POKRAJINSKOG ODBORA

Sednica će se održati  u ČETVRTAK, 14.marta 2024. godine , u Temerinu, u prostorijama FKL-a, Industrijska zona bb, sa početkom rada u 11.00 časova.

Za sednicu,  predlažem sledeći:

 

D N E V N I   R E D :

 

 – Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 15 sednice Pokrajinskog odbora

  1. Aktuelna situacija u metalskim firmama u Vojvodini
  2. Izveštaj rada za 2023.godinu
  3. Finansijski izveštaj za godinu
  4. Bezbednost i zaštita na radu
  5. Informacije sa održanog Predsedništva SSMS
  6. Razno

 

S poštovanjem, 

PREDSEDNIK POKRAJINSKOG ODBORA

Slobodan Kostić,s.r.