SSMS VOJVODINA -13. sednica Pokrajinskog odbora -09.06.2023

13. Sednica Pok.Org. SSMS za Vojvodinu
13. sednica odbora održaće se u Pančevu u prostorijama Veća sindikata
Pančeva , trg. kralja Petra Prvog br. 11 ( za navigaciju ukucajte hotel Kutko) 09.juna
u 10 i 30 h

DNEVNI RED:

– USVAJANJE ZAPISNIKA SA 12. SEDNICE
1. Verifikacija novog člana nadzornog odbora
2. Izveštaj predsednika o dešavanjima između sednica
3. Inicijativa za povećanje cene rada
4. Predlog za promenu statuta SSSS
5. Razno

Predsednik Pok.Org. SSMS za Vojvodinu
SLOBODAN KOSTIĆ