PREDSEDNISTVO – II sednica Predsednistva -05.02.2020

Beograd, 29.01. 2021.

 

Na osnovu člana 77. i 81.Satuta Samostalnog sindikata metalaca Srbije sazivam

 

II SEDNICU PREDSEDNIŠTVA SAMOSTALNOG SINDIКATA METALACA SRBIJE

 

Sednicu Predsedništva Samostalnog sindikata metalaca Srbije zakazujem za PETAК 05.02.2021. godine u BEOGRADU, Dečanska br. 14. – КAMENA SALA – II SPRAT SSSS, sa početkom u 11.00 časova.
Za ovu sednicu Predsedništva SSMS predlažem sledeći:

 

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa I sednice Predsedništva SSMS (Izvod iz zapisnika u prilogu, odluke i zaključci usvojeni na II sednici Uprave );
2. Izveštaj o radu za 2020.g. i predlog Plana rada za 2021.g. (materijal u prilogu).
3. Finansijski izveštaj za 2020.g. i predlog finansijskog plana za 2021. Godinu
4. Dogovor o mogućem datumu, dnevnom redu i materijalu za sednicu Uprave SSMS
5. Tekuća pitanja

 

Ako ste opravdano sprečeni da sednici prisustvujete, obavestite službu Samostalnog sindikata metalaca Srbije na telefon: 011/3231-641 i 011/3340-722.

 

SAMOSTALNI SINDIКAT METALACA SRBIJE,  Predsednik, Zoran Marković