REGIONALNI ODBOR – CENTRALNA SRBIJA – V SEDNICA

SAMOSTALNI SINDIКAT METALACA SRBIJE
REGION CENTRALNE SRBIJE

 

34000 Кragujevac, Кosovska 4 , tel-fah 034/362-645
E-maill ssmsrcs@mts.rs

 

Na osnovu člana 47 i 48 Statuta Samostalnog sindikata metalaca Srbije zakazujem

 

5. SEDNICU REGIONALNOG ODBORA ZA CENTRALNU SRBIJU

 

POZIVNICA ZA : Marković Zorana