REGIONALNI ODBOR – ISTOCNA SRBIJA – IX SEDNICA

– ČLANOVIMA REGIONALNOG ODBORA SSMS ZA ISTOČNU SRBIJU
– PREDSEDNIКU SSMS ZORANU MARКOVIĆU SA SARADNICIMA.

Članovima Odbora
Vidimku Tošiću i Nebojši Ranđeloviću

Uvažene kolege,
u petak 02.02.2024. godine sa početkom u 11 sati biće održana sednica Regionalnog odbora SSMS za istočnu Srbiju.
Za sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED
1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne sednice,
2. Usvajanje Izveštaja o radu za 2023. godinu,
3. Usvajanje izveštaja o materijalno finansijskom poslovanju,
4. Usvajanje Plana rada za 2024. godinu ,
5. Usvajanje Odluke o visini dnevnica članovima Odbora,
6. Analiza stanja u sindikalnim organizacijama i u RO SSMS.
7. Tekuća pitanja.
Sednica će biti održana u prostorijama Saveza samostalnih sindikata grada Niša, Balkanska 2/ll.

U slučaju sprečenosti javiti se na telefon, 063/1034323 Saša Miljković ili
064/3492097 Vladimir Stefanović

U Boru, za ROSSMS za Istočnu Srbiju
19.01.2024.god predsednik
Vladimir Stefanović sr