SSMS VOJVODINA -11. sednica Pokrajinskog odbora -03.03.2023

SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE

POKRAJINSKA ORGANIZACIJA SSMS ZA VOJVODINU

-POKRAJINSKI ODBOR-

 

Broj: 05 – 2 – 15

Novi  Sad, 21. februar  2023.godine

 

ČLANOVIMA POKRAJINSKOG ODBORA                 

Na osnovu  člana 15. Pravila o organizovanju i radu Pokrajinske organizacije SSMS za Vojvodinu

 

SAZIVAM

  1. SEDNICU POKRAJINSKOG ODBORA

Sednica će se održati  u PETAK, 03. marta  2023. godine , u Sremskoj Mitrovici, u zgradi  Veća SSSS, Svetog Dimitrija 15,  sa početkom rada u 10.30 časova.

 

Za sednicu,  predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D :

             – Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 10 sednice Pokrajinskog odbora

  1. Izveštajo zahtevima za povećanje osnovne zarade, prema odluci Uprave
  2. Izveštaj rada PO SSMS za Vojvodinu za 2022.godinu
  3. Plan rada PO SSMS za Vojvodinu za 2023.godinu
  4. Tekuća pitanja ( izveštaj o pregovorima u Cooperu i XI-lexu, sportske igre, obaveštenje o suđenju sa Yurom, za stan SSMS, izbori u predizbornoj godini)

S poštovanjem,

 

 PREDSEDNIK POKRAJINSKOG ODBORA,

Slobodan Kostić,s.r.