UPUĆIVANJE RADNIKA TOKOM PANDEMIJE COVID 19, TRENUTNI IZAZOVI I BUDUĆA PERSPEKTIVA

Varšava je 11. i 12. oktobra 2023. godine bila domaćin jednog posebnog tipa obuke: obuke face to face (uz lično prisustvo) o Evropskim savetima zaposlenih (ESZ, eng. EWC). Ovaj skup nije bio samo kontrolna tačka projekta „Efektivni i funkcionalni ESZ u post-Covid eri”, već je i označio ključni trenutak u inovativnom učenju, strukturiranom kroz tzv. obrnutu obuku sprovedenu u tri faze između jula i novembra 2023.godine.
Projekat „Efektivni i funkcionalni ESZ u post-Covid eri” Obuka sprovedena u Varšavi je sastavni deo projekta „Efektivni i funkcionalni ESZ u post-Covid eri”. Ova inicijativa traje 20 meseci i uključuje organizacije civilnog društva iz Poljske, Slovačke, Portugala, Španije, Srbije, Crne Gore i Turske. Projekat, koji finansira Evropska unija, ima za cilj da promoviše uspostavljanje efektivnih i funkcionalnih Evropskih saveta zaposlenih koji su sposobni da se suoče sa izazovima sa kojima se suočava svet rada posle Covid-a.
Inicijativa je postavljena u svetlu šireg evropskog konteksta u kojem se dinamika radnog mesta neprestano razvija, podstaknuta uticajem pandemije. Njeno trajanje od 20 meseci odražava posvećenost da se duboko uđe u ključna pitanja vezana za upravljanje radom i izazove koji se pojavljuju tokom ovog prelaznog perioda.

RS 22ME Research Activity

RS 22ME 5th script

RS Online Workshop

RS Face to face

RS 1st video - KoM

Promotional Video for Project BLER 2.0