UPRAVA – IV sednica Uprave – 23.04.2021

IV SEDNICA UPRAVE SAMOSTALNOG SINDIКATA METALACA SRBIJE

 

 

Beograd, 14.04.2021.
Broj: 13

 

Na osnovu ukazane potrebe, a u skladu sa članom 73. Statuta Samostalnog sindikata metalaca Srbije zakazujem

 

IV SEDNICU UPRAVE SAMOSTALNOG SINDIКATA METALACA SRBIJE

 

Sednica Uprave Samostalnog sindikata metalaca Srbije održaće se u PETAК 23.04.2021. godine u Beogradu, Trg Nikole Pašića 5, sala na drugom spratu , sa početkom u 11 sati.

 

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

DNEVNI RED:

 

1. Usvajanje zapisnika se III sednice Uprave;
2. Izveštaj o radu za 2020.g. i predlog Plana rada za 2021.g. (materijal u prilogu).
3. Finansijski izveštaj za 2020.g. i predlog finansijskog plana za 2021. godinu i izveštaj Nadzornog odbora SSMS (materijal u prilogu).
4. Donošenje odluka o gašenju Sindikalnih organizacije i brisanja iz registra na osnovu predloga regionalnih organizacija Samostalnog sindikata metalaca Srbije
5. Informacija i donošenje odluka o aktivnostima oko otkaza Sindikalnom predstavniku Sindikalne organizacije SSMS Jura – ogranak Leskovac – Predragu Stojanoviću
6. Informacija o aktivnostima oko predloženih Zakona RS
7. Dan SSSS – 27. April i 1. Maj – Međunarodni dan rada
8. Tekuća pitanja

 

 

Zbog aktuelnih dešavanja i donošenja neophodnih odluka, molimo vas da sednici obavezno prisustvujete a u slučaju eventualne sprečenosti obavestite na telefon 011/3231641.

 

SAMOSTALNI SINDIКAT METALACA SRBIJE Predsednik, Zoran Marković