PREDSEDNISTVO – I sednica Predsednistva -08.09.2020

Broj: 41
Beograd,01.9.2020.

 

Na osnovu člana 77. i 81.Statuta Samostalnog sindikata metalaca Srbije sazivam

 

I SEDNICU PREDSEDNIŠTVA SAMOSTALNOG SINDIКATA METALACA SRBIJE

 

Sednicu Predsedništva Samostalnog sindikata metalaca Srbije zakazujem za UTORAК 08.09.2020. godine u BEOGRADU, Trg Nikole Pašića br. 5 – КAMENA SALA – II SPRAT SSSS, sa početkom u 11.00 časova.
Za ovu sednicu Predsedništva SSMS predlažem sledeći:

 

DNEVNI RED:

 

1. Analiza stanja u preduzećima metalske industrije Srbije i dogovor o aktivnostima SSMS po ovom pitanju za naredni period (izveštaje daju predsednici regionalnih, pokrajinskih i organizacija SSMS za grad Beograd);

 

2. Dogovor o daljim aktivnostima i pripremu sednice Uprave SSMS-a povodom:
– Organizovanje edukativnih seminara;
– Organizovanje sastanaka po regionima, Beogradu i Pokrajini Vojvodini sa svim predsednicima sindikalnih organizacija;
– Organizovanje aktivnosti povodom osnivanja novih sindikalnih organizacija;
– Razmatranje predloga Pravilnika o materijalno finansijskom poslovanju SSMS-a / materijal u prilogu/.

 

3. Tekuća pitanja

 

Ako ste opravdano sprečeni da sednici prisustvujete, obavestite službu Samostalnog sindikata metalaca Srbije na telefon: 011/3231-641 i 011/3340-722.

 

SAMOSTALNI SINDIКAT METALACA SRBIJE, Predsednik, Zoran Marković