NAJNOVIJE VESTI:

14.12.2017MINIMALNA ZARADA
Pogledajte dokument u nastavku.
Nastavak vesti ...
30.10.2017IZJAVA PREDSEDNIKA SO HBIS SRBIJA SINIŠE PRELIĆA
Pogledajte dokument u nastavku.
Nastavak vesti ...
23.08.2017PREDSEDNIK SSMS TRAŽI SASTANAK U MINISTARSTVU PRIVREDE
Pogledajte dokument u nastavku.
Nastavak vesti ...
03.07.2017ŠTRAJK U FIJATU
Sve o aktuelnom štrajku u Fijazu
Nastavak vesti ...
03.07.2017DOPIS U VEZI ŠTRAJKA.
Predsednik SSMS uputio dopis Direktoru Inspektorata za rad u vezi strajka u FIAT-u.
Nastavak vesti ...
09.05.2017URUČENA PRIZNANJA SSSS
Uručena priznanja SSSS.
Nastavak vesti ...
08.03.2017KONKURS ZA PRIZNANJA SSSS
Pogledajte dokument u nastavku.
Nastavak vesti ...
08.03.2017TAKMIČENJE ZA DODELU NACIONALNIH PRIZNANJA IZ OBLASTI BZR
Pogledajte dokument u nastavku.
Nastavak vesti ...
27.02.2017ŠTRAJK U MAGNETI MARELLI
Podrška SSMS štrajku u kompaniji Magneti Marelli.
Nastavak vesti ...

 

VAŽNO! -Obrasci za upis

 

 

STATUT SAMOSTALNOG SINDIKATA METALACA SRBIJE

sluŽbeni bilten 24
UPRAVA ssms 24.12.2014. GODINE

DOPUNA STATUTA SSMS - sluŽbeni bilten 25
UPRAVA ssms 02.02.2015. GODINE

 

PRIMLJENI SMO U EVROPSKU FEDERACIJU METALACA

Na sednici Izvršnog odbora FIOM (Medjunarodna federacija metalaca sa sedištem u Ženevi), koja je održana u Madridu 10.05.2007 godine, Samostalni Sindikat metalaca Srbije je primljen kao ravnopravni član između 108 zemalja u svetu. FIOM danas zastupainterese 25 miliona članova.

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

SSMS JE:

 1. - Organizacija članova zasnovana na dobrovoljnom učlanjavanju zaposlenih u preduzećima metalske industrije;
 2. - Interesna organizacija članova koja definiše, ostvaruje, omogućava i štiti njihova prava iz rada i po osnovu rada;
 3. - Jedinstvena organizacija na teritoriji Republike Srbije, sa odgovarajućom strukturom organizovanja;
 4. - Organizuje organizacije sindikata za teritoriju opština, više opština, gradova, regiona, grada Beograda i autonomnih  pokrajina;
 5. - Samostalna organizacija, nezavisna od političkih partija ili stranaka;
 6. - Finansira se od članarine svojih članova i drugih prihoda koje ostvaruje svojim delovanjem;
 7. - Svoju organizacionu strukturu zasniva  na demokratskim izbornim principima;
 8. - Oosnivač Saveza samostalnih sindikata Srbije;
 9. - Aktivno je uključen u međunarodnu sindikalnu saradnju;
 10. - Potpisnik Granskog kolektivnog ugovora na nivou Republike Srbije, koji je obavezan za sve poslodavce i za sve zaposlene;
 11. - Kkroz programe načelnog i sadržajnog karaktera opredeljuje rad i delovanje svih organa i pojedinaca u organizacionoj i rukovodnoj strukturi;
 12. - Zastupa članstvo pred poslodavcima na nivou preduzeća i asocijacijama poslodavaca, lokalnom samoupravom, teritorijalnom autonomijom i resornim ministarstvima na nivou Republike Srbije;
 1. - Objedinjuje članstvo i kroz organizovane akcije utiče na ostvarivanje interesa članova.

DOKUMENTA...

STATUT SSMS-a
Tekst najnovijeg Statuta Samostalnog sindikata metalaca Srbije.
PRAVILA SINDIKALNE ORGANIZACIJE
Pravila o organizovanju i radu Sindikalne organizacije.
PRAVILA JSO
Pravila o organizovanju i radu Jedinstvene sindikalne organizacije.
PRAVILA OPŠTINE-VIŠE OPŠTINA
Koncepcijsko resenje za izradu pravila o organizovanju i delovanju SSMS-a.
PRAVILA REGIONA SSMS-a
Pravila o organizovanju i radu regionalne organizacije SSMS-a.
PRAVILA POKRAJINE
Pravila o organizovanju i radu pokrajinske organizacije SSMS-a za Vojvodinu.
PRAVILA KOSOVO
Pravila o organizovanju i radu pokrajinske organizacije SSMS-a za Kosovo.
PRAVILA BEOGRADA
Pravila o organizovanju i radu organizacije SSMS-a za grad Beograd.
PRISTUPNICA
Pristupnica o stupanju u članstvo SSMS-a.
PRAVILNIK
Pravilnik o materijalno - finansijkom poslovanju SSMS-a.