O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 22.8.2017.
Број: 55 

 МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

 

  • н/р Министру

 

Поштовани Министре,  

У прилогу овог дописа Вам достављам кратку анализу стања и проблема у предузећима металске индустрије Србије коју је урадила Регионална организација ССМС за централну Србију.

Анализа, поред осталог, садржи и врло конструктивне предлоге решења.
Мислим да је добар и подржавамо предлог да са Вама и Вашим сарадницима, направимо заједнички састанак, овде у просторијама Савеза самосталних синдиката Србије. Нисмо против тога, напротив, да се састанак организује и на другом месту. Састанку би присуствовали директори и председници синдикалних организација наведених предузећа, као и представници Савеза самосталних синдиката Србије и Самосталног синдиката металаца Србије.

Имајући у виду наше синдикално организовање, у целу ову проблематику информисаћемо и укључити председника Савеза самосталних синдиката Србије, колегу Љубисава Орбовића.

Читајући Анализу коју и Вама достављамо, а имајући у виду да се ради о великом броју радника који ради у тим предузећима као и о значају самих предузећа, мишљења смо да састанак треба организовати што пре, а најкасније у наредних десетак дана.

Металски поздрав,

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник,
Зоран Вујовић, с.р.

 

АНАЛИЗА

 

Поштовани,

Ситуација у предузећима металске индустрије које покрива Регионални одбор Самосталног Синдиката за централну Србију постаје алармантна.
Влада републике Србије и министарство Привреде и поред  тога што су упознати са проблемима не предузимају ништа.
У неколико предходних месеци организовани су састанци у министарству Привреде , који на жалост нису дали никакав резултат.

-Напомињемо: Арматуре Александровац приватизовани од стране конзорцијума запослених веома успешно ради са 95% извозно орјентисаним производима , послују у земљама Европске уније , Италији , Немачкој , Шпанији , у току су преговори са земљама бившег Совјетског савеза, тренутно имају око 500 запослених са теденцијом да се отворе нова радана места у блиској будућности су зановили производну опрему са износом од око 100 000,00 евра.
Њихов проблем је што држава Србија потражује  пдв у износу од 1 000 000,00 евра на отписани дуг по основу старих обавеза.

-Каблови Јагодина , предузеће које запошљава око 500 запослених и бави се производњом каблова , имају уговоре са ино партнерима и плаћају све доприносе и порезе а исплаћују и редовно личне доходке.
Предузеће се налази на прагу усвајања УППР-а
Проблем су заостале зараде из периода док су били у реструктурирању за  око 1500 радника (три зараде) у износу од око 120 000 000,00 динара.
На састанцима у министарству Привреде обећана је помоћ у виду краторочног кредита  из фонда за развој , како би се исплатиле заостале зараде и ушли у УППР растерећени , за сада  реализације нема предузећу прети ликвидација.

-Застава Инпро , заштитна радионица која запошљава око 130 радника од тога 97 инвалидних лица, немају своју имовину као ни просторије за обављање делатности.
Баве се шивењем заштитних одела и производњом приколица , држава је преузела обавезу да обезбеди простор и хале за обављање производње , до данашњег дана  раде у изнајмљеном простору на локацији ,,Сиви дом,, у закупу код Застава оружја које прети да ће да их иселе са ове локације због продаје имовине предузећу Тригано.
Напомињемо  да је приликом приватизације Фијата , Инпро ослободио простор од око 10 000 квадрата на локацији бивше фабрике Застава Аутомобили , за наставак производње.
Неопходно је да се изгради хала од 4500 квадрата , фирма је пред усвајањем УППР-а , наследили су дуг од око 250 000 000,00 динара.

-Гоша Шинска возила , проблеми су познати широј јавности , власник дугује око 17 плата , немају повезани радни стаж , задњих пет година радници који стичу услове за одлазак у пензију не могу да оствари своја права.
Пет месеци се налазе у штрајку а држава не предузима конкретне мере које воде ка решавању проблема.

-Гоша Солко , заштитна радионица која упошљава ивалиде и баве се производњом контејнера а налазе се у УППР-у и очекује се да држава препоручи локалним самоуправама да купују њихове производе како би предузеће опстало.

-Заптивни елементи , бивша Петолетка заптивке , очекује се да држава омогући запосленима да формирају конзорцијум и да уђу у процес куповине предузећа из стечаја и да наставе производњу , тренутно ради око 100 запослених.

-Петолетка д.о.о. запослено око 800 радника , раде у закупу код државе, такође желе да формирају конзорцијум запослених и да уђу у процес куповине дела имовине и опреме од бивше Прве петолетке.

-Застава медицина рада , тренутно ради око 380 радника и врши услуге лечења око 38 000 људи , што бивших што садашњих радника из система Заставе , проблем је што држава већ две године није донела закључак на Влади како би се умрежили у дом здравља Крагујевац и прешли у  надложнест локалне самоуправе.

-Застава камиони , чека се зскључак Владе како би се формирало ново предузеће на простору Камиона у почетку упослило око 130 радника , са теденцијом да се број запослених повећа на око 250 запослених , радили би за потребе Војске републике Србије као и услуге за друга предузећа металске индустрије које раде у окружењу   (напомињемо да је фирма ПМЦ  Аутомотиве испоставило захтев за обављање производње за око 15 позиција за седишта која се тренутно обаља у Румунији)

У поменутим предузећима тренутно ради око 3000 радника.
Предлажемо да се затражи хитан састанак са министром привреде Гораном Кнежевићем у просторијама Савеза Самосталних Синдиката (камена сала) уз присуство Директора и председника Синдиката поменутих предузећа.
Предлажемо да састанак организује Самостални Синдикат металаца Србије , на сатанак обавезно позвати председника Савеза Самосталних Синдиката Љубисава Орбовића.

С поштовањем,

Председник  РО за централну Србију 
Горан  Милић