УПРАВА

 • Управа има 31. члана. (списак). Формира комисије и радна тела ССМСа. Бира чланове већа СССС-а.
 • Управа доноси Пословник о свом раду.

ПРЕДСЕДНИШТВО


 • Председништво припрема седнице Управе.
 • Спроводи одлуке Управе ССМС-а.
 • Обавља послове у складу са Управом.

КОНГРЕС


 • Конгрес је највиши орган ССМС-а.
 • Конгресу претходе избори у ССМС-у.
 • Одржава се по правилу сваке пете године.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85, 86)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 10.6.2020.

VI  КОНГРЕС


САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ

 

ИЗАБРАНИ ЧЛАНОВИ УПРАВЕ
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
У складу са чланом 71. Статута ССМС
и чланом 4. Тачка 3.5. Одлуке о расписивању избора у ССМС
За мандатни период 2020-2025. година 

I.      РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ССМС ЗА ИСТОЧНУ СРБИЈУ

 1. ВЛАДИМИР СТЕФАНОВИЋ, председник Регионалне организације ССМС за источну Србију
 2. ВИДИМКО ТОШИЋ, ФКЗ Зајечар
 3. НЕБОЈША МАНИЋ, АТБ ФОД Бор
 4. ЗОРАН ТРАЈКОВИЋ, АЛФА ПЛАМ Врање
 5. ЈАДРАН ПОПОВИЋ, Синдикат металурга Србије.

 

II.    РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ССМС ЗА ЦЕНТРАЛНУ СРБИЈУ

 1. ГОРАН МИЛИЋ, председник Регионалне организације ССМС за централну Србију
 2. ЗОРАН МАРКОВИЋ, ФИАТ КРАЈСЛЕР Крагујевац
 3. ДРАГАН ИЛИЋ, ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ Крагујевац
 4. СИНИША ПРЕЛИЋ, HBIS СРБИЈА, Смедерево
 5. ОЛИВЕР ЈОВАНОВСКИ, ФК Јагодина
 6. СЛАВКО БЛАГОЈЕВИЋ, ГОША МОНТАЖА Велика Плана
 7. ГОРАН ПАВЛИЧЕВИЋ, АРМАТУРE Александровац

 

III.   РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ССМС ЗА ЗАПАДНУ СРБИЈУ

 1. РАДОСЛАВ АНИЧИЋ, председник Регионалне организације ССМС за западну Србију
 2. ВЛАДИСЛАВ ТРНАВАЦ, ВАЉАОНИЦА БАКРА Севојно
 3. АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ, АУТОВЕНТИЛ Ужице
 4. ДРАГАН МАНДИЋ, ИМПОЛ СЕВАЛ Севојно
 5. ГОРАН РАДОВАНОВИЋ, РУДНИК КОНТАНГО Рудник
 6. ЗОРАН БАБИЋ, „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА“ Лучани
 7. БРАНКО ПЕТРОВИЋ, „КРУШИК“ Ваљево

 

IV.    ПОКРАЈИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВОЈВОДИНУ

 1. СЛОБОДАН КОСТИЋ, председник Организације ССМС за покрајину Војводина
 2. ГОРДАНА МАЉУГИЋ, „ТАТРАВАГОНКА“ Суботица
 3. НАДЕЖДА СРЕМАЦ, „ЕАТОН ЕЛЕКТРИК“ Сремска Митровица
 4. САША АНТУНОВИЋ, „SIEMENS“ Суботица
 5. ВЛАДИМИР КУБЕТ, „Le Belier“ Кикинда

 

V.     ПОКРАЈИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

 1. РАДОСЛАВ МИЛЕНТИЈЕВИЋ, „ТРЕПЧА“ Косовска Митровица
 2. ЉИЉАНА РАФТОВСКИ, „ТРЕПЧА“ Звечан  

 

VI.    ОРГАНИЗАЦИЈА ССМС ЗА ГРАД БЕОГРАД
1. БРАНКО МИЛИНОВИЋ, председник Организације ССМС за град Београд
2. САВА ОПАЧИЋ, ИНСА Земун
3. ЗОРАН АРИТОНОВИЋ, ТЕРМОЕЛЕКТРО ЕНЕЛ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА ОВОЈ СТРАНИЦИ. ДОКУМЕНТ ЈЕ У PDF ФОРМАТУ