СЕМИНАРИ


  • Организују се у организацији ССМС-а, регионалних и покрајинских организација.
  • Семинари су тематски.

ПОСЕТЕ


  • Посете се организују од синдикалног нивоа, градског, регионалног и ССМС-а и СССС-а.
  • Међународног су и домаћег карактера.

ШТРАЈКОВИ


  • Штрајковима изражавамо незадовољство
  • Организују се на нивоу послодавца, или на нивоу Републике Србије.

O POSETAMA:

Nekoliko informacija o Posetama:
Delegacija Samostalnog sindikata vrši posete gradovima i preduzećima ...