O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

U Goša Montaža AD - Beograd posle preuzimanja društva od strane "Deco" doo - Beograd, SO SSMS GM je sa novim vlasnicima - poslodavcem GM AD. uspostavila korektan socijalni dijalog i potpisala Aneks KU za povećanje osnovne zarade za najednostavnije poslove u iznosu od 240.din.bruto po satu sa obavezom primene od 01.01.2020.god.


Takođe je, u skladu sa važećim KU na predlog sindikata, gen.dir.Marko Bataković doneo odluke o isplati naknada zarade za 2020.godinu u neto iznosu:
-Regres 15.000.din.
-T.Obrok 220.din/dnevno
-Jubilarne Nagrade za 2019.god.10,20,30.grs.(100.e,150e,200.e u din.protiv vrednosti)
-Paketići za decu zaposlenih(120.kom.)+ DBRS. - Miloševac,PUŽ SP,CK.VP.

 

Novi vlasnici poslodavca GM AD - Beograd, su kupili kompaniju 09.11.2019.god.
Planovi novih vlasnika su stabilizacija kompanije GM AD. koja je za 2019.god. u značajnom poslovnom minusu!


Plan je da GM AD. do kraja 2020.god. dostigne puno uposlenje i pozitivno poslovanje.
Ako se navedeni plan ispuni poslodavaci GM AD. su ,sindikatu i zaposlenima, obećali da će značajno da motivišu zaposlene kroz rast zarada i da isplate i neisplaćene Jubilarne nagrade zaposlenima iz 2016,2017,2018.god. iako to nije njihova zakonska obaveza.
Gore navedeno sindikat i zaposleni podržavaju i očekuju uspešnu 2020.godinu,primenu KU, i korektan i  održiv socijalni dijalog sa novim vlasnicima GM AD.