O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

 

Потписан Колективни уговор између Повереништва ССМС Делфи и менаџмента Делфи доо у Новом Саду

 

Дана 08.05.2018.год.у Новом Саду је изврсено потписивање Колективног уговора измедју Поверениства ССМС Делфи и менадзмента Делфи доо - Нови Сад,,! Колективни уговор је испред запослених потписао Председник ГО ССМС Новак Васиц, а испред Делфи доо. Директорка компаније.
Са синдикалне стране на потпису КУ су били присутни: секретар СССС Зоран Михајловиц, потпредседник ССМС Славко Благојевиц-задузен за колектив. преговарање, председник Одбора ССМС за Атоном.Покр.Војводину Слободан Костиц, Председници Веца Покрајинске орг.Војводине СССС И Главна повереница Поверениства ССМС Делфи доо.
Делфи доо Н.Сад је америцка мултинационална компанија која послује у ауто-индустрији И испоруцује аутоинсталације за компаније: Волво, Јагуар, Ландровер.
Делфи запосљава тренутно 3719 запослених са амбицијама за повецање производног програма и упосљавање нових радника. Такодје Делфи ускоро отвара нови погон у Лесковцу.