O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 13.3.2018.
Број: сл.  

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o.

Председник Самосталног синдиката
Синиша Прелић

Поштовани колега,

Желим овом приликом да члановима Самосталног синдиката, Теби лично и Твојим сарадницима честитам Дан HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. - 13. март 2018. године.

На овај датум треба да се присетимо наших колега који су давног 13. марта 1926. године устали да одбране своја права да се боре за боље услове рада и за веће зараде.

На овај дан, након организовања штрајка радници су успели да натерају пословодство да са њима потпишу споразум којим се, као претечи колективног уговора радницима гарантују одређена права. Ово је велики дан за наш Синдикат и треба да будемо поносни на нашу историју од које можемо много да научимо.

Металски поздрав,

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић, с.р.