O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

 

 

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА
ПРЕДСЕДНИШТВА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
ПОВОДОМ ШТРАЈКА РАДНИКА ФИАТ КРАЈСЛЕРА У КРАГУЈЕВЦУ

У сарадњи са Градским одбором ССМС Крагујевца 10.7.2017.г. одржана је ванредна седница Председништва Самосталног синдиката металаца Србије и Председништва Градског одбора ССМС Крагујевац поводом штрајка запослених у Фиат Крајслер у Крагујевцу.

Поред чланова ова два председништва седници су присуствовали и учествовали у расправи Микеле Де Палма, национални координатор за аутомобилску индустрију у ФИОМ-у Италија и Валентина Орацини, Фиат Крајслер аутомобили Италија задужена за Европу.

Председништво ССМС донело је следеће:

Одлуке:

 

  1. Председништво ССМС и Председништво Градског одбора ССМС Крагујевца  дају  снажну подршку штрајкачком одбору и радницима Фиат Крајслер који учествују у штрајку.
  2. Два Председништва се захваљују колегама из ФИОМ-а, Италија на учешћу, доприносу и подршци коју су дали штрајку радника ФИАТ Крајслер.
  3. Са ове седнице упутити писмо председници Владе РС да су оба председништва подржала захтеве и штрајк радника Фиат Крајслер.
  4. Захтева се од Владе РС да утиче на послодавца Фиат Крајслера да отпочне преговоре без ултиматума да се штрајк обустави.
  5. Упутити допис Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да Фиат Крајслер не поштује Решење инспекцијских органа РС да по Закону мора да приступи преговорима.

 

 

Седница завршена у 16:35

По завршетку седнице Председништва ССМС, испред улаза у фабрику Фиат Крајслер одржана је конференција за штампу а након тога и састанак са градоначелником града Крагујевца.