O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

 

ŠTRAJK U FCA


Na osnovu člana 3. st.2. Zakona o štrajku i Kolektivnog Ugovora FCA čl. 82 na sednici Skupštine Samostalnog sindikata FAS-a  19.06.2017.god. nakon vođene diskusije oko nezadovoljstva zaposlenih i započetih pregovora sa poslovodnim rukovodstvom FCA doneta je  :   
ODLUKA o stupanju u štrajk upozorenja kod poslodavca FCA
Štrajk upozorenja se održava 23.06.2017. god. i 26.06.2017.god. u krugu poslovnih prostora FCA Srbija u Kragujevcu, Kosovska 4 a mesto okupljanja zaposlenih je plato ispred Upravne zgrade navedenih dana održavanja štrajka upozorenja i to od 12 i 30h do 13 i 30h.


Zahtevi zaposlenih su :

  1. Novi način organizovanja proizvodnje kroz smanjenje saturacije ili prijem novih radnika na zameni odsutnih zaposlenih ( porodiljska i duža bolovanja) koja bi dovela do rasterećenja zaposlenih i smanjila broj operacija koje zaposleni radi
  2. Nadoknade dodatnih troškova koje zaposleni ima zbog dolaska na rad mimo standardnog radnog vremena kada nije organizovan javni prevoz
  3. Isplata iskomuniciranog bonusa efikasnosti u 2017. god. kao i bonusa za 2018. god. sa zahtevom da visina bonusa za 2017. god. bude u visini prosečne zarade u FCA a visina bonusa za 2018. god. bude u visini prosečne zarade u FCA sa mogućnošću uvećanja ako dobijemo zlatni WCM Status sa rokom otplate u 4 tranše počev od avgusta 2017., februara 2018., avgusta 2018., februara 2019. god.
  4. Povećanje osnovne zarade zaposlenih na 45.000,00 dinara

ODLUKA o stupanju u štrajk kod poslodavca FCA
Štrajk počinje 27.06.2017. god. od 06h i trajaće sve do ispunjenja zahteva ili postizanja sporazuma sa rukovodstvom FCA Srbija.
Štrajk se ispoljava okupljanjem zaposlenih na radnom mestu u krugu poslovnih prostora FCA Srbija u Kragujevcu, Kosovska 4 a mesto okupljanja zaposlenih je plato ispred Upravne zgrade svakog dana održavanja štrajka i to - I smena u 12h  - II smena u 17h
Samostalni sindikat poziva sve zaposlene u FCA da odlučno stanu u odbrani svojih prava

DA LI SMO ZASLUŽILI VEĆE PLATE ? –  NUDE NAM 3%, BELIM KRAGNAMA 0%
DA LI SMO ROBOTI ILI RADNICI ?   –  SVAKO TREBA DA RADI PO 3. OPERACIJE
DA LI DA IM DOPLATIMO ZA DOLAZAK NA POSAO PRE 05h i RADA POSLE 22 h ?
DA LI MOŽETE PRISTOJNO DA ŽIVITE OD SVOJE PLATE?
ODLUKA JE NA VAMA !!!