O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

УИЛМ (Унија синдиката металаца Италије)

Рим, 14.јул
Кабинет Генералног секретара

                                                            
Г. Алфредо Алтавила
Главни оперативни директор за Европу, Африку и Блиски Исток
alfredo.altavilla@fcagroup.com

Г. Пјетро де Бијаси
Директор за индустријске односе за Европу, Африку и Блиски Исток
pietro.debiasi@fcagroup.com

Лук Тријангл
Генерални секретар Индустријала за Европу
luc.triangle@industriall-europe.eu

Валтер Санчез
Генерални секретар Индустријала Глобалног синдиката
Vsanches@industriALL-Union.org

Предмет: Ситуација у FCA фабрици у Крагујевцу, Србија

 

Поштовани Г. Алфредо Алтавила,

Пишем вам у вези са озбиљним спором у који су укључене српске колеге из FCA фабрике у Крагујевцу, са којима изражавамо своју солидарност. Ми смо забринути због онога што смо сазнали везано за разлоге који су довели до штрајка и продужене мобилизације. Стога, молимо вас да што пре започнете преговоре који могу да испуне законске циљеве радне снаге. Велики одзив и трајање штрајка сведоче о ширењу и интензитету незадовољства, а верујемо да ћете бити вољни да чујете све о томе.  Ми верујемо у вашу друштвену одговорност и расположивост за конструктиван и плодан дијалог.

Срдачно,

Генерални секретар УИЛМ
Роко Паломбела