O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Синдикална алијанса ''КАДРА'' – Пољска

 

Г. Серђо Маркјоне
Главни извршни директор
ФИЈАТ Крајслер Аутомобили Група

Г. Алфредо Алтавила
Главни оперативни директор за Европу, Африку и Блиски Исток

Г. Пјетро де Бијаси
Шеф индустријских односа

Cc: Лук Тријангл, Генерални секретар, Индустријал за Европу
Валтер Санчез, Генерални секретар, Индустријал Глобални синдикат
Зоран Вујовић, Председник, ССМС
Пановић Милорад, Председник, ГС ИЕР НЕЗАВИСНОСТ
Маурицио Ландини, Генерални секретар, ФИОМ-ЦГИЛ
Марко Бентивољи, Генерални секретар, ФИМ-ЦИСЛ
Роко Паломбела, Генерални секретар, УИЛМ

Индустријски спор у FCA подружници у Србији сада се мора окончати!

Поштована господо Маркјоне, Алтавила, Де Бијаси,

У својству председника Синдикалне алијансе ''КАДРА'' која организује раднике у аутомобилској индустрији Пољске, пишем вам ово писмо како бих вам скренуо пажњу на критичну ситуацију радника у фабрици FCA у Србији, и како бисте сместа решили текући индустријски спор.

Због интензивирања посла и нове организације која ствара тешкоће радницима, услови запошљавања у FCA Србија су достигли неприхватљив и неодржив ниво. Онда, услови за вођење истинског социјалног дијалога су се погоршали од када је ваш локални менаџмент довео у питање споразум који је постигнут прошле године везано за повећање зарада и исплату бонуса. Радници у FCA Србија и синдикати су, према томе, тражили да почну преговори са вашим локалним менаџментом о реорганизацији производње или запошљавању нових радника како би се регулисао обим посла, као и о надокнади додатних трошкова насталих због долазака на посао ван стандардног радног времена. Радници у FCA Србија такође траже повећање зарада и исплату договорених бонуса за 2017 и 2018.

Како је ваш локални менаџмент одбио да седне за преговарачки сто, 2000 радника у фабрици је ступило у штрајк у уторак 27.јуна. После више од две недеље, штрајк и даље траје јер стални позиви да ваш локални менаџмент започне преговоре остају без одговора, упркос налог Националне инспекције за рад. Према српском закону, послодавац је дужан да започне преговоре са радницима који штрајкују у року од 5 дана, а тај рок је одавно прошао. Наша европска и светска федерација, Индустријал Европа и Индустријал Глобални синдикат су вас позвале да дате инструкције свом локалном менаџменту да почне преговоре са Штрајкачким одбором и сарађује са нашим колегама из ССМС и ГС ИЕР НЕЗАВИСНОСТ, без даљег одлагања – позив који сте одбили занемарујући стварну ситуацију у FCA фабрици у Србији. Ситуација је у стваритако критична да и само званичници из Владе, почев од Премијерке, позивају на социјални дијалог, а чак су и предложили да буду медијатори у дискусији уколико би ово свима помогло да се врате за преговарачки сто.

Ми осуђујемо свако кршење радничког права на колективно преговарање и штрајк, и потпуно смо солидарни са радницима у FCA фабрици у Србији и нашим колегама из синдиката у њиховој одлуци да се боре за достојанствене зараде и услове рада. 

Синдикална алијанса ''КАДРА'' вас позива да испуните међународне обавезе ФИЈАТ-а везане за корпоративну друштвену одговорност која се налази у вашем Кодексу понашања и инсистирамо да одмах интервенишете како би ваш локални представник започео преговоре са Штрајкачким одбором и пронашао решење спора кроз конструктиван социјални дијалог.

Надам се вашем хитном одговору

Срдачно,

Даријус Тржичонка
Председник
КАДРА