O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 03.7.2017.
Број: 36МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
-Директору Инспектората за рад-

 

Предмет: Молба за давање мишљења

Поштовани,

као што Вам је познато Синдикална организација ССМС Фиат аутомобили Србија и Грански синдикат ИЕР УГС „Независност“ су донели Одлуку о ступању у штрајк и штрајк је започео 27. јула 2017. године.

Проблем који је настао након ступања радника у штрајк је одбијање послодавца да, и поред Решења Инспектората рада, ступи у преговоре ради споразумног решавања насталог спора.

Због таквог игнорантског и поцењивачког понашања послодавца који крши одредбе Закона о штрајку, створила се ситуација напетости где су све гласнији захтеви радника за радикализацијом штрајка.

Из тог разлога шаљем Вам молбу за мишљење поводом примене Закона о штрајку на следеће питање:

„Да ли је могуће да се закаже нови штрајк за 5 дана од 10.7.2017. године којим би се запослени који су у штрајку у 6h чекирали на радним местима и штрајковали до 10h а у 10h би било окупљање у кругу послодавца и онда би напустили фабрику и у колони ишли до Скупштине града Крагујевца где би се позвали и радници из друге смене и након скупа где би тражили укључење Владе Србије а онда сви би се заједно кроз шетњу градом вратили на радна места око 13,30h где би друга смена наставила штрајк на радном месту јер по члану 5. Закона о штрајку јасно стоји да место окупљања учесника у штрајку не може бити ван пословних – радних просторија, односно ван круга пословног простора запослених који ступају у штрајк?“ 

Поштовани, молимо Вас ако је могуће да Ваше мишљење на нашу имејл адресу стигне данас, а најкасније сутра до 10.00h.

Такође Вас молим да нам, ако је могуће, сутра у Крагујевцу у седишту Инспектората рада обезбедите консултативни састанак где бисмо разговарали о примени Законa о штрајку, како не бисмо угрозили положај штрајкача и интересе послодавца.

Састанак у Инспекторату рада би требао да буде организован до 11.00h јер ћемо се у 12.00h придружити штрајкачима у просторијама Фиат аутомобила Србије.  

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник,
Зоран Вујовић