POLITIKA PRIVATNOSTI

Samostalni sindikat metalaca Srbije (u daljem tekstu SSMS) veoma ozbiljno shvata privatnost korisnika naše Internet prezentacije i zaštitu Vaših ličnih podataka. Cilj SSMS-a je da, ako SSMS raspolaže ili obrađuje Vaše lične podatke, u svakom trenutku budete sigurni da se Vaša privatnost poštuje i da se prema Vašim ličnim podacima odnosi sa naročitom pažnjom.

Svrha ove izjave je postavljanje načela koja određuju način na koji SSMS raspolaže Vašim ličnim podacima. Pristupanjem našoj Web stranici pristajete na sledeće uslove. Ukoliko se ne slažete sa navedenim uslovima, nemojte da koristite ovu Web stranicu.

SSMS će se ponašati u skladu sa svim propisima o zaštiti podataka koji se primenjuju u Srbiji i Crnoj Gori, a tiču se načina sakupljanja i korišćenja ličnih podataka.

SSMS ne sakuplja lične podatke kao što su ime, prezime, e-mail adresa i zemlja prebivališta, kao i bilo koje druge informacije. Ukoliko se naš sajt u budućnosti bude menjao i bude zahtevao unošenje Vaših ličnih podataka (za potrebe logovanja  na sajt, za potrebe ankete…), na ovoj stranici se možete blagovremeno informisati o tome.

SSMS ne preuzima odgovornost za politiku privatnosti niti za sadržaj spoljašnjih Web stranica povezanih sa ovom Web stranicom.

SSMS zadržava pravo izmene ovih uslova politike privatnosti.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja možete nam se obratiti na adresu:

Samostalni sindikat metalaca Srbije
Dečanska 14
11000  Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3340-722
Fax: +381 11 3231-641