O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 24.10.2012. 
Број: 98

СКУПШТИНА СРБИЈЕ

 • Александри Томић, председнику Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику

 

 • Славици Савић, народном посланику

 

Поштована,

У име Самосталног синдиката металаца Србије, овим путем, покрећемо иницијативу за сазивање и одржавање седнице:

 • Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Скупштине Србије –

 

Предлажемо да дневни ред (тема) седнице Одбора буде:

„Стање и перспектива предузећа металске индустрије Србије“ 

У име Самосталног синдиката металаца Србије уводно излагање са предлозима конкретних решења изнеће Зоран Вујовић, председник Самосталног синдиката металаца Србије и Божидар Тодоровић, потпредседник Самосталног синдиката металаца Србије.

Предлажемо да у расправи учествују:

 • Председништво Самосталног синдиката металаца Србије (11 чланова)
 • Директор Уније послодаваца Србије,
 • Представник Привредне коморе Србије,
 • Директор и председник Самосталног синдиката следећих предузећа металске индустрије Србије:
 • АТБ Север Суботица,
 • Новкабел Нови Сад,
 • Радијатор Зрењанин,
 • ИМР Београд,
 • ИМТ Београд,
 • Икарбус – Београд,
 • Импол Севал Севојно,
 • ФРА Чачак,
 • ФАП Прибој,
 • Застава камиони Крагујевац,
 • Гоша монтажа Смедеревска Паланка,
 • Железара Смедерево,
 • Фабрика каблова Јагодина,
 • Рудник бакра Бор,
 • МИН Ниш,
 • Заваривач Врање  и
 • Алфа плам Врање.

 

Поштована, сагласни смо да и Ви са своје стране определите учеснике „јавног слушања“ на седници Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику. Било би веома корисно да Председница Одбора позове представнике Министарства финансија и привреде и Министарства саобраћаја.

Имајући у виду озбиљност теме, свеукупни тежак положај предузећа  металске индустрије Србије, од састанка очекујем да се у виду закључака, одлука и препорука пошаље снажан импулс и захтев представницима власти да највећи део свог политичког и другог ангажовања усмере у стварање амбијента и развој металске индустрије Србије, која ће сигурно погурати целу економију и дати свој значајан допринос изласку Државе из кризе и јачање њене политичке моћи.