O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 26.9.2012.

ПРЕДУЗЕЋИМА МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У РЕСТРУКТУРИРЊУ
-н/р Генералним директорима-

Поштовани,

У процедури су изменe и допуне Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 116/08) па се очекује и скори улазак овог Закона у процедуру Народне скупштине РС.

Имајући у виду да Вам је примена овог Закона отежавала учествовање и добијање послова на јавним тендерима неопходно је да одмах, нама у Самосталном синдикату металаца Србије доставите примедбе, предлоге и сугестије на предложене измене и допуне.

Добро би било да исте пошаљете и Привредној комори Србије и Министарству финансија и привреде.

Текст измена и допуна Закона о јавним набавкама можете наћи на сајту Министарства финансија и привреде а и на сајту Самосталног синдиката металаца Србије.

Металски поздрав.

КЛИКНИТЕ ОВДЕ ДА БИСТЕ ВИДЕЛИ ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА