O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 86                                                                   
Београд, 12.9.2012.

MИНИСТАРСТВО ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ
И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
-н/р Мирјани Миљојковић-

Поштована,

У складу са нашим телефонским разговором достављамо Вам теме за разговор са Министарком и Председницом Управног одобора Фонда за развој:

  • Предузеће Фасил из Ариља: Приватизовано. Успешно. Једном користило средства Фонда за развој. Вратило средства. Поднело други пут захтев за одобравање средстава (300.000 евра). Средства им нису одобрена. Ја сам стекао утисак да је то због политичних разлога. Тражим састанак са њима и Министарком Калановић.
  • Предузеће Пупин Телеком а.д.: Добили средства од Фонда за развој. Збот тешке пословне ситуације у предходној  и овој години није могло да сервисира обавези по кредиту Фонда за развој. Фонд је 04.9.2012. године блокирао рачун предузећа у износу од 21 милион динара. Имају посла а  не могу да раде. Како ће да врате кредит. Молимо за хитан састанак.
  • Предузеће „Заваривач“ Врање и „Галеб груп повезани на разне начине. Може да се објасни само у директном контакту. Имају проблема са добијеним средствима Фонда за развој. Неопходан хитан састанак.

 

Као што видите, хитан састанак је неопходан. Посао мора да се обави.

Милим Вас да Министарки Калановић пренесете моје поздраве и молбу да у понедељак – уторак следеће седмице направимо заједнички састанак.

Металски поздрав.