O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 80/1
Београд, 07.9.2012.

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
н/р Министру Млађану Динкићу-
Поштовани Министре,

Икарбус је поново у опасности за свој даљи опстанак!

Наиме ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“ поново расписује тендер за набавку 180 зглобних аутобуса градског типа са условима које „Икарбус“ не може да испуни.
Ми сигурно нећемо одустати од борбе да добијемо послове по овом а и свим другим тендерима за производњу аутобуса и од Вас очекујемо подршку и конкретну помоћ.

Поштовани Министаре,

Не знамо о чему се овде ради, али имајући у виду Ваше отворено залагање за упошљавање домаће привреде, као и за додељивање послова ЈКП ГСП „Икарбусу“, од Вас очекујемо да на хитном састанку разјаснимо нејасноће и договоримо се о заједничком наступу против овог тендера.
Токође, „Икарбус“ се суочава и са проблемима везаним за субвенционисање производње аутобуса за наредну годину.

Предлажемо да Ви одредите датум састанка, али исти треба да буде одражан најкасније до 20.-ог овог месеца 2012. године.
Предлажемо да састанку, поред Вас и Ваших сарадника, присуствују:

-    Председник Надзорног одбора „Икарбуса“,
-    Директор „Икарбуса“,
-    Председник Синдикалне организације Самосталног синдиката   „Икарбуса“,
-    Председник ССМС за град Београд,
-    Секретар Самосталног синдиката металаца Србије и
-    Председник Самосталног синдиката металаца Србије.

Очекујемо да ћете нас позвати на састанк.

Металски поздрав.