O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 82
Београд, 07.9.2012.

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ РС ЗАДУЖЕН ЗА ОДБРАНУ,
БЕЗБЕДНОСТ И БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И КРИМИНАЛА
-н/р г-дину Александру Вучићу-

Поштовани,

Самостални синдикат металаца Србије веома цени Ваше залагање и покренуте активности у борби против корупције и криминала.

Оцењујемо да је успешна борба против корупције крајње важна за опстанак и развој приврeде и Републике Србије.

Залагања Самосталног синдиката металаца Србије, а у циљу очувања и развоја металске индустрије Србије и запошљавања радника, је да се поред осталог послови комуналних и других јавних предузећа, као и послови локалних самоуправа, пре свега додељују домаћим предузећима.

Морамо да Вам признамо да, иако смо улагали велике напоре, звали и писали свим надлежним, у великом броју случајева нисмо могли да се изборимо да се запосли домаћа индустрија и наши радници добију посао а Држава,  порез и доприносе. Посао на домаћим тендерима су добијале стране фирме.

Сада желимо да се ствар окрене у корист домаћих предузећа. Ми, на жалост, не можемо и немамо капацитете да доказујемо корупцију, али не видимо никакав објективан ралог да посао на тендерима не добијају наша предузећа која су обично повољнија у понуди и не видим ни један разлог да се условима тендера елиминишу наша предузећа.

Најновији пример је Тендер ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“ за куповину 180 нових нископодних зглобних аутобуса на који „Икарбус“ и други домаћи произвођачи аутобуса не могу да конкуришу. Коме је намењен овај тендер и ко од њега има користи? Радници  „Икарбуса“ и других произвођача аутобуса сигурно немају корист а немају ни грађани Београда јер „Икарбус“ прави првокласне аутобусе.

Од Вас очекујемо да на хитном састанку, док још није касно, седнемо и разјаснимо све нејасноће везане за овај и друге тендере.

Предлажемо да састанку, поред Вас и Ваших сарадника, присуствују:

-    Председник Надзорног одбора „Икарбуса“,
-    Директор „Икарбуса“,
-    Председник Синдикалне организације Самосталног синдиката   „Икарбуса“,
-    Председник ССМС за град Београд,
-    Секретар Самосталног синдиката металаца Србије и
-    Председник Самосталног синдиката металаца Србије.

Очекујемо да ћете нас позвати на састанак.

Металски поздрав.