O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 81
Београд, 07.9.2012.

ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Поштовани Председниче,

Поздрављамо и мислимо да је добра идеја да се формира Национални савет за привредни опоравак Србије, мада мислимо да је у оквиру Националног савета требало нећи места и за представнике синдиката.

Такође, поздрављамо и одлуку Националног савета да се уради програм краткорочних мера за излазак привреде из кризе.

Самостални синдикат металаца Србије се свих ових година бори за очување и раст металске индустрије Србије и у том смислу нуди Националном савету свој  допринос у том послу.

Овом приликом истичемо да металска индустрија може веома успешно да се запосли са великим пословима и значајним финансијским резултатима ако јој се доделе послови комуналних и других јавних предузећа, као и послови за локалне самоуправе.

Сада таква ситуација није. Тендри се тако пишу да наша предузећа не могу да добију велике и значајне послове. Најновији пример је тендер ЈКП Градско саобраћајно предузће „Београд“ за куповину 180 нових нископодних зглобних аутобуса. Услови за овај тендер су такви да „Икарбус“,  а ни други домаћи произвођачи аутобуса не могу да конкуришу.

„Икарбус“ би са добијањем овог посла, а то је фирма која веома успешно прави модерне аутобусе (а и други произвођачи) запослила своје капацитете, запослила још око 100 радника који би примали плате, а Држава би убирала порез и доприносе.

Став Ваш и став Националног савета и по овом конкретном питању дао би допринос запошљавању радника и очувању домаће индустрије и јачању Државе Србије,  а не појединаца.

Металски поздрав.