O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 80
Београд, 07.9.2012.

ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА БЕОГРАДА

Поштован Градоначелниче,

Из средстава јавног информисања и са Сајта ЈКП Градског саобраћајног предузећа „Београд“ сазнали смо да је ово Јавно предузеће објавило позив за подношење понуда за куповину нових 180 нископодних зглобних аутобуса градског типа, и ово је добра вест.

Међутим, катастрофално лоша вест су објављени минимални критеријуми  које понуђач за нобавку ових аутобуса мора да испуни.

Критеријуми су такви да „Икарбус“ а и други домаћи произвођачи аутобуса не могу да испуне ове критеријуме.

Наше питање је: ко је ове критеријуме писао и који су његови интереси и мотиви? Нама ово личи на нешто против чега се сви декларативно залажемо,  а у пракси се догађају исте ствари, односно ништа се не мења.

Зар и поред свих залагања,  и синдиката и политичара,  да се покрену процеси реиндустријализације, да се запосли домаћа индустрија и наши радници, да се боримо против корупције и криминала, сада се поново сусрећемо са тендерима на којима домаће фирме не могу да конкуришу.

Ко ће да добије овај посао и зашто? Је ли могуће да ће посао добити неке стране фирме, чији ће радници радити и добијати зараду, чија ће држава добијати порез и доприносе а наши радници и Држава неће добити ништа, једино што ће наши радници враћати кредит од зајма одобреног од стране Банке.

Поштовани Градоначелниче,

Ми смо о прблемима „Икарбуса“ причали 09. априла 2012. године  и били смо веома задовољни високим степеном разумевања и резултатима разговора.

Сада, поводом овог тедера и будућег положаја „Икарбуса“, тражимо хитан састанак. Ми нећемо без озбиљне реакције дозволите да се овај посао додели неким страним фирмама.

Оцењујемо да у разговору са Вама можемо наћи обострано прихватљиво решење. За „Икарбус“ овај посао живот значи,  а примили би у радни однос још око 100 нових раника, а није безначајан ни за Државу и фондове.

Предлажемо да Ви одредите термин састанка,  али састанaк треба да се одржи најкасније до 20.-ог овог месеца 2012. године.

Предлажемо да састанку, поред Вас и Ваших сарадника, присуствују:

- Председник Надзорног одбора „Икарбуса“,
- Директор „Икарбуса“,
- Председник Синдикалне организације Самосталног синдиката   „Икарбуса“,
- Председник ССМС за град Београд,
- Секретар Самосталног синдиката металаца Србије и
- Председник Самосталног синдиката металаца Србије.

Очекујемо Ваш позив.

Металски поздрав.