O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 73/2
Београд, 07.9.2012.

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
ИНСПЕКТОРАТ РАДА
-н/р Директору Инспектората-

Поштовани Директоре,

Користимо прилику да Вам у име Самосталног синдиката металаца Србије, у име мојих сарадника и у моје лично име, честитамо на избору за Директора Инспектората рада.

Очекујемо успешну сарадњу на обострано задовољство. У том смислу а ради међусобног упознавања и информисања о актуелним темема, предлажемо заједнички састанак.

Обавештавамо Вас да смо у Агенцији за приватизацију – Сектору за контролу купопродајних уговора, а поводом ситуације у предузећу „Челик“ из Великог Градишта, заказали састанак и то за понедељак 10.-ог овог месеца са почетком у 12,00 сати.

На састанку, поред представника Агенције за приватизацију и Самосталног синдиката металаца Србије биће присутни и власници наведеног предузећа.

Имајући у виду да је поводом штрајка радника предузећа „Челик“,  Инспекција рада вршила контролу,  на наш захтев, оцењујемо да је непоходно да овом састанку присуствује и представник Инспектората рада, који би дао свој допринос у смислу шта се конкретно може помоћи тим радницима који су још увек у штрајку.

Очекујемо да ће представник Инспектората рада присуствовати овом састанку.

Металски поздрав.