O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

НАСТАВАК РАЗГОВОРА У ВЕЗИ ПРОБЛЕМА ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО У МИНИСТАРСТВУ ЕКОНОМИЈЕ

02.7.2012.г. по закључку састанка од 27.6.2012.г. у Министарству економије и регионалног развоја одржан је састанак представника Министарства економије и регионалног развоја, Министарства финансија, Владе Републике Србије, пословодства Железаре Смедерево, репрезентативних синдиката Железере Смедерево, и гранских синдиката металаца Србије на тему:
- рад Железаре Смедерево у наредном периоду

 

Састанку су присуствовали: Небојша Ћирић,  министар економије и регионалног развоја, Душан Никезић, државни секретар Министарства финансија, Бранислав Зец, државни секретар Министарства економије и регионалног развоја, Ненад Раденковић, самостални саветник Председника Владе РС, Ненад Мијаиловић,  саветник Министра економије и регионалног развоја, Милун Тривунац,  саветник Министра економије и регионалног развоја, Иван Милошевић, директор Железаре Смедерево, Вукојица Шћекић, саветник директора Железаре, Зоран Вујовић, председник Самосталног синдиката металаца Србије, Синиша Прелић, председник СО Самосталног синдиката Железаре Смедерево, Драган Матић, председник Индустријског синдиката Србије, Милета Гујаничић, председника СО синдиката Независност Железаре Смедерево, Неша Рајковић, генерални секретар Асоцијације слободних и независних синдиката, Драган Миловановић, председник СО Асоцијације слободних и независних синдиката Железаре Смедерево и Љубодраг Цвркотић, секретар Самосталног синдиката металаца Србије.
По завршетку састанака донет је Закључак да ће Влада Републике Србије на првој наредној седници Владе РС донети закључке којим ће се гарантовати да Железара Смедерево неће бити угашена, да неће бити технолошких вишкова, да ће се тражити стратешки партнер, да је Влада РС, уколико се процес проналажења стратешког партнера прогласи неуспелим, опредељена да пружи финансијску помоћ Железари у циљу неопходних основних средстава за одржавање минималног процеса производње високе пећи и прерадних капацитета од 01.септембра 2012.г.

 

Након завршеног састанка одржана је конференција за штампу.