O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

ДЕЛЕГАЦИЈА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
ПОСЕТИЛА САЈАМ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

Делегација Самосталног синдиката металаца Србије 29.-31.5.2012. године посетила 38. Међународни сајам „112 expo“ превенције и реаговања у вандредним ситуацијама и безбедности и здрављу на раду. Поред упознавања са новом опремом за безбедност и здравље на раду, делегација Самосталног синдиката металаца Србије је посетила и штанд Железаре Смедерево где се у дужем разговору са руководством предузећа упознала са производњом, пословањем и безбедношћу запослених кроз примену Закона о безбедности и здравља на раду. Слоган „Настављамо...Безбедност на првом месту“ довољно говори у ком правцу се креће Железара Смедерево.

Поред обиласка штандова, делегација Самосталног синдиката металаца Србије учествовала је и на Панел дискусији коју је организовало Министарство за рад и социјалну политику - Управа за Безбедност и здравље на раду, на тему:
„Безбедност и здравље на раду у систему корпоративне безбедности“

Уводну реч по овој теми дала је Вера Божић, директор Управе за безбедност и здравље на раду.
Поред Александра Маријана, представника Железаре из Смедерева, који је говорио о безбедности и здрављу на раду у систему корпоративне безбедности на исту тему говорили су и представници ЕПС-а, компаније ПОРР, НИС ГАСПРОМ НЕФТ, ГАЛЕБ ГРОУП, НЕСТЛЕ, ЛА ФАРГЕ И ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА (Министарство животне средине, рударства и просторног планирања).